Om oss

Et lag med stolt historie og gode framtidsutsikter

Halden og Omegn Birøkterlag har en over 100 år lang historie og ble grunnlagt i 1913. Medlemstallet har variert opp gjennom årene, og har lenge hatt relativt lav oppslutning. De to siste årene viser imidlertid en ny trend. Halden og Omegn Birøkterlag kan med glede konstatere at antallet medlemmer nesten er doblet i løpet av denne perioden.

Den aktive og målrettede jobbingen med rekruttering til laget gjennom ulike tiltak, viser seg å ha vært bærekraftig. Laget har med sin nye hjemmeside blitt mer synlig på nett og kan aktivt informere lagets medlemmer og andre interesserte.

Bier og blomster på Rød Herregård

Informasjonsbigården på Rød Herregård er nå åpen for publikum. Her kan de besøkende i haven på Rød se hvordan livet i en bikube arter seg, samt få informasjon om bier og birøkt generelt. HOB ønsker å bidra til økt bevissthet rundt birøkt og viktigheten av et biologisk mangfold i vårt lokalmiljø. Følg med på nettsidene våre for oppdatering av dette arbeidet.

Nye medlemmer er alltid velkommen

HOB har medlemmer med stor kompetanse innen birøkt, og laget ser det som en viktig oppgave å videreformidle denne kunnskapen til nye birøktere. Dette gjøres gjennom nybegynnerkurs og andre kurs som er relevante for nye og viderekommende birøktere.

HOB har et tett samarbeid med de andre lokallagene i fylket samt Østfold Birøkterlag og Norges Birøkterlag, og følger med i utviklingen av og forskning rundt birøkt både i Norge og Sverige, for å sikre trygg og riktig birøkt.

Ønsker du en ny hobby eller bare er nysgjerrig på birøkt, så ikke nøl med å ta kontakt!

PS! Medlemmer i andre birøkterlag er hjertelig velkommen til å delta på våre medlemsmøter og arrangementer.

Kontaktinformasjon

Leder for Halden og omegn Birøkterlag:
Gro Gjersøe Eriksen
Mobil: 913 47 911
E-post:groblomst@hotmail.com

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

espennHjem