Årshjul

Det sies at biåret starter om høsten! Det er da man legger grunnlaget for at biene klarer seg gjennom vinteren og at de blir mange og sterke på våren. (Siden er under utarbeidelse)

Januar og februar

Fokusområder: Gå over notater fra året før, oppgradere utsyr for kommende sesong, lese relevant bielitteratur

Mars

Fokusområder: Bytte bunnbrett, vurdere fôrsituasjon

April

Fokusområder: Nødfôring, innskrenke plass, pollenerstatning

Mai

Fokusområder: Grundig kontroll, slå sammen bifolk, utvide med rammer, sette på skattekasse

Juni

Fokusområder: tilstrekkelig plass til å utvikle seg, svermehindring, tilstrekkelig fôrtilgang

Tilstrekkelig plass til å utvikle seg

I begynnelsen av juni starter trekket og da gjelder det å ha plass nok til både bier og honning. Vi vil ikke ha honning i yngelkassen. Dette er dronningens område som hun trenger til sin egglegging. På dette tidspunktet har det kommet til mange unge bier og det er deres oppgave å bygge voks. Når bifolket i yngelrommet dekker alle mellomrommene mellom rammene er det på høy tid å sette på første skattekasse. En gammel tommelfingerregel sier at dette skjer samtidig med at stikkelsbærene blomstrer (overgangen april-mai om vårværet har vært godt). Mellom yngelkassen og skattekassen(e) legges et dronninggitter. Her kommer ikke dronningen eller dronene gjennom, og vi kan være sikre på at i skattekassene finnes kun honning, pollen og arbeidsbier. Dette gjør jobben med høstingen enklere.

Den midterste kuben har fått sin første skattekasse. Mellom de to kassene ligger dronninggitteret. Foto: Lillian Nyborg

Den midterste kuben har fått sin første skattekasse. Mellom de to kassene ligger dronninggitteret. Foto: Lillian Nyborg

Svermehindring

Skattekassen hindrer dermed trangboddhet og er med på å minske svermetrangen. Om vi i tillegg har nye voksrammer i skattekassen skaper vi arbeid for de unge arbeidsbiene. Dette er i seg selv svermedempende og dessuten bra for biene. I tillegg er det viktig å ha unge dronninger i samfunnet. Dronninger mellom 1-2 år har en sterk feromonkonsentrasjon, noe som i seg selv demper svermeiveren. Dronning av en svermetreg art lønner seg.

Viktige tegn på sverming:

– dronningceller i underkant av rammen

– stopp i egglegging selv om de ytre forholdene ligger til rette for det

– trangboddhet: det kan lønne seg å lage avleggere av sterke bifolk.

Tilstrekkelig fôrtilgang

Det er fortsatt viktig å sørge for at biene har nok fôr (ved dårlig vær) og at de har tilgang til vann.

Juli

August

September

Oktober

November og desember

 

 

Lillian NyborgÅrshjul

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *