Årsmøte for Halden og Omegn Birøkterlag avlyses

Foto: Pamala Wilson CC-BY-NC-ND
Foto: Pamala Wilson CC-BY-NC-ND

Foto: Pamala Wilson CC-BY-NC-ND

Med bakgrunn i oppfordring fra Kommunelegen i Halden om å avlyse alle foreningsmøter må HOB avlyse sitt planlagte årsmøte 2.12.20. Vi vet ikke når vi kan starte opp med organisert arbeid igjen. Vi skal undersøke om det er mulig å få til en digital løsning for å få tatt de viktigste beslutningene.

Kommentarer

kommentarer

espennÅrsmøte for Halden og Omegn Birøkterlag avlyses