Fagmøte med Råde Birøkterlag 6. juni 2019

Nordenhaug
Nordenhaug

Foto: Espen Nordenhaug.

Østfold Birøkterlag holder i samarbeid med Råde Birøkterlag fagmøte for birøktere og interesserte torsdag den 6 juni klokken 1800 i lagsbigården til Råde.

Tema for fagmøtet vil være «sommerarbeid»

  • Hvordan forberede oss til sommerens trekk / arbeid i forkant og under trekkperiodene.
  • Trekkfrie perioder og innesitting pga vær?
  • Avleggere og dronninginnføring. Varroa – droneskjæring og aktuelle metoder ved høyt middtrykk sommer.
  • Viktigheten av yngling etter sommertrekket – sterke vinterbifolk!

Råde Birøkterlag viser oss sin lagsbigård og forteller oss litt om driften og hvordan de har startet.

Enkel bevertning / værforbehold.

Velkommen til en hyggelig kveld med faglig påfyll og god prat med birøkterkolleger

NB!! Minner om vi må ha nyvaskede drakter når vi besøker andres bigård!!

Vi sees!

Råde Birøkterlag

Styret i Østfold Birøkterlag

Adressen til lagsbigården er Gamle Kjellerødvei 11  – 1640 Råde.

Hvis man tar utgangspunkt på Råde stasjon og kjører mot Tomb/ Berg så kjører man ca 50 meter før man kommer til et kryss hvor man kjører rett frem inn på Tesalaveien. Man kjører så ca 1 kilometer til man tar av til høyere inn på Gamle Kjellerødvei. Man kjører 50 meter og så er man der .Lagsbigården er merket rød prikk på kartet.

Kart

Kommentarer

kommentarer

espennFagmøte med Råde Birøkterlag 6. juni 2019