Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Avholdes tirsdag 9. desember kl. 18.30 i Kornsiloen på Sauøya.

Møteprogram:

1. Åpning

2. Valg av dirigent og referent

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Innkomne forslag

6. Valg

7. Julemøte med bevertning

Forslag til årsmøte må være styret i hende før 5. desember 2014.

Velkommen!

Hilsen Styret

Kommentarer

kommentarer

Lillian NyborgÅrsmøte 2014