Tid for sertifiseringskurs

Mandag 23. februar er oppstart for årets sertifiseringskurs.

12 birøktere fra Halden og omegn har meldt sin interesse for NBs sertifiseringskurs denne våren. Kurset er et kompetansekurs i bisykdommer og forebyggende helsearbeid og går over fire obligatoriske kvelder a tre timer. Kurskveldene avholdes i Glomsrøds lokaler på Grønland kl. 18.00 mandag.

På kurset jobber man i grupper og diskuterer innholdet i kurskompendiet. I tillegg får man oppgaver som skal løses hjemme, og kurset avsluttes med en avsluttende eksamen den siste kurskvelden.

Ved å gjennomgå og bestå dette kurset kan birøkteren selv sertifisere sine egne bier, dvs. at man selv kontrollerer biene for sykdommer før man skal flytte eller selge bifolkene.

Det obligatoriske fagforedraget ved Trond Gjessing avholdes den 5. mars i Skjeberg Rådhus kl. 18.00. Dette blir arrangert i samarbeid med de andre lokallagene i Østfold.

Kursdag 1: 23. februar

Kursdag 2: 2. mars og 3. mars

Kursdag 3: 9. mars og 10. mars

Kursdag 4: 12. mars + eksamen

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer

Lillian NyborgTid for sertifiseringskurs