Velkommen til årets første biemøte!

Velkommen til årets første biemøte!

Halden og Omegn Birøkterlag ønsker alle medlemmer og bieinteresserte godt nytt år

og inviterer til årets første biemøte tirsdag den 10. februar kl. 18.30.

Som vanlig finner møtet sted i Halden Kornsilo i havna.

Agenda for kvelden er:

1/2015: Referat fra årsmøte og tillitsmannsmøte Østfold Birøkterlag ved Lars

2/2015: Nytt fra Honnemøte ved Lars/Jan Ivar

3/2015: Informasjon om hjemmesiden ved Lillian

4/2015: Eventuelt

Kaffe og diverse

Vi minner om at saker som ønskes tatt opp på møtet må sendes til Jan-Ivar innen 5 dager før møtet.

Vel møtt!

Kommentarer

kommentarer

Lillian NyborgVelkommen til årets første biemøte!